Accueil

Kawkab Jeux

Restauration

Plan d'accès

Contact

 

 

 
 

 

 
 

Menu

Kawkab Jeux

Réstauration Kawkab

NOS BOISSONS FRAICHES

SIDI ALI 0.5L 7 Dhs

OULMES 12 Dhs

SIDI ALI 1.5 L 12 Dhs

CANETTE 13 Dhs

ORANGINA 13 Dhs
menu

 

1, Rue Imam Chafaï - Kawkab Centre Harti (Juste après Royal Tennis Club) - Marrakech

Tél: 05 24 43 89 29     

Fax: 05 24 42 05 96

Accueil | Kawkab Jeux | Restauration | Plan d'accès | Contact | الصفحة العربية

ch © 2012